វេលាមួយនៅភ្នំពេញ

វាជាពេលមួយដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាន មានទាំង​ការជួបជុំ ការញុំអាហារជុំគ្នាប្រកបដោយក្តីរីករាយ។​ ពេលវេលាដែលសប្បាយវាពិតជាមានរយពេលខ្ពីមែន។

ការជួបជុំដ៏សែនសប្បាយរីករាយ;)


ហេហេ

ឆ្ងាញ់មែនទែន!!


🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s