បរាជ័យទៀតហើយខ្ញុំ ;(

ហេតុអ្វី បាន​ជាការបរាជ័យ វាតែងតែសំដៅមករកខ្ញុំអីចឹង!! ខ្ញុំប្រហែលប្រលងធ្លាក់មួយមុខទៀតហើយ!​ ហេតុអ្វីបាន​ទៅជាយ៉ាងហ្នឹង អោយតែពិន្ទុ ពិសោធន៏ ខ្ញុំបានខ្ពស់វាដឹងតែធ្លាក់តែម្តង រឺមួយយ៉ាងណា? ថ្ធៃនេះខ្ញុំ្មមានអារម្មណ៏ថា អស់សង្ឃឹម និងពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់។ លើកនេះ ខ្ញុំពិតជាតាំងចិត្តថាខំប្រឹងណាស់ តែដល់ទីបំផុតលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបាន វាមិនសមនិងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទាល់តែសោះ!វា​ពិតជាយ៉ាប់មែនហើយសំរាប់ខ្ញុំនេះ។ គេថាបរាជ័យ ជាមាតានៃភាពជោគជ័យ មែនទេ? តែសំរាប់ខ្ញុំ ភាពបរាជ័យដូចជាច្រើនដល់​ ហើយ:( ក្រោយពីចូលឆ្នាំរួចមក ខ្ញុំហាក់ដូចជាទទួលបរាជ័យកាន់តែច្រើនឡើងៗ វាប្រហែលជាមកពីឆ្នាំហ្នឹង ខ្ញុំអត់បានចូលឆ្នាំហើយមើលទៅ៕:́Đ

មានអារម្មណ៏ថាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s