មិន​ដឹងជាយ៉ាងម៉េច?

​​​ថ្ងៃនេះ មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំ មានអារម្មណ៏ថាធុញថប់ យ៉ាងម៉េចទេមិនដឹង​ ប្រហែលជាមកពីអត់សូវបានគេងហើយមើលទៅ ព្រោះតែវក់មើលរឿងពេក។​ អោយតែចឹង ច្បាស់តែ…

មានអារម្មណ៏ថាតានតឹងណាស់:(

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s