ម៉ែ!

ម៉ែឲកូនសូមអភ័យទោស រាល់កំហុសដែលកូនបានប្រព្រឹតខុសកន្លងមកចំពោះអ្នកមានគុណ។​ សូមអ្នកម្តាយអភ័យទោសឲកូនផង។ ពេលដែលបានកូនបានស្តាប់បទអតា្ថធិប្បាយ នេះ វាធ្វើឲកូនមានអារម្មណ៏ថា កូនបានធ្វើខុសខ្លាំងណាស់ ចំពោះអ្នកម្តាយ។​ ជាពិសេសនោះ វាធ្វើឲកូនមានអារម្មណ៏ថា លែងចង់បានអ្វីពីអ្នកម្តាយទៀត។ ម៉ែពិតជាមានគុណធ្ងន់ជាងព្រិតពី គ្មានអ្វីអាចកាត់ថ្លៃបានគុណម៉ែដែលខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារកូន​រហូតដល់កូនធំពេញរូបពេញរាងរហូតមកសព្វថ្ងៃនេះ។ ម៉ែ កូនស្រលាញ់អ្នកម៉ែខ្លាំងណាស់!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s