ពេលវេលា ពិតជាខ្លីមែន!

៣ថ្ងៃក្រោយការប្រលង មានអារម្មណ៏ថាវាពិតជាខ្លី​មែន។ ថ្ងៃស្អែក ចាប់ផ្តើម ចូលរៀនសាជាថ្មីទៀតហើយ ហើយក៏ជាថ្ងៃចាប់ផ្តើមឆមាសលើកទី២ ឆ្នាំទី២ផងដែរ។ សំរាកអត់ទាន់ឆ្អែតតិចផង​​ ចូលរៀនទៀតហើយ ហើយថែមទាំងជំពាក់មុខវិជ្ជា គេ២មុខទៀតហ្នឹងណា៎ អូយ!ពិតជាយ៉ាប់មែនខ្ញុំ មកពីខ្ជិលរៀន ហ្នឹង!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s