ទស្សនះរបស់មហាប្រាជ្ញខុងជឺ

អ្វីដែរយើងគ្រាន់តែឮ យើងនឹងអាចភ្លេច

អ្វីដែរយើងបានឃើញយើង នឹងចាំ

អ្វីដែរយើងបានធ្វើយើងនិងចេះ។

ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់មហាប្រាជ្ញ ខុងជឺ ទោះបីកន្លងទៅរាប់ពាន់ឆ្នាហើយក៏ដោយ ក៏នៅតែមិនហួសសម័យដែរ គឺជាអមតះវាចាដែរគេតែងតែប្រើរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ បើយើងសាកល្បងពិចារណានៅសុភាសិតនេះ អ្នកនិងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា បើចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញណាមួយ យើងត្រូវតែធ្វើដោយដៃរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដូចជា ប្រធានផ្នែកការងារដែរត្រូវបង្រៀនកូនចៅ ក៏ត្រូវតែមានបទពិសោធន៏គ្រប់គ្រាន់ និងបានឆ្លងកាត់នៅការងារនោះរាប់មិនអស់មក ហើយ

ទើបបានបំពេញការងារនេះបានល្អ។ ពេលអ្នកបានយល់ដឹងអំពីការងារនោះបានស្ទាត់ជំនាញពិតប្រកដ ធ្វើឲ្យប្រធានពេញចិត្ត

ហើយ ឬពេលមិត្តរួមការងារមានបញ្ហាអ្វីមកពឹងឲ្យអ្នកជួយ អ្នកក៏នឹង អាចណែនាំនៅយោបល់

ល្អៗនិងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពួកគេ គឺដោយសារតែអ្នកបានយល់ចេះដឹងនិងបទពិសោធន៏ក្នុងកិច្ជ

ការនោះច្រើនណាស់ទៅហើយនោះឯង។ បុន្តែបើអ្នកបានត្រឹមតែឮឬចងចាំនូវពាក្យសម្តី

របស់បុគ្គលណាមួយ ហើយយកមកប្រាប់តៗគ្នានោះ អ្នកនឹងមិនអាចបកស្រាយពាក្យ នោះឲ្យ

ច្បាស់ជាក់លាក់នោះទេ និងជាពិសេសទៅទៀត វានិងធ្វើឲ្យអ្នកស្តាប់ គេមិនមានជំនឿចំពោះ

អ្នក បែរជាបកស្រាយថាអ្នកជាមនុស្ស(បានតែថា តែធ្វើមិនកើត)។ហេតុនេះហើយតើ អ្នកឲ្យជនដ៏ទៃ ទទួលស្គាល់ថា ខ្លួនជាមនុស្សមានសមត្ថភាពដូចម្តេចទៅ?…………….ឬមួយ វាជា

រឿងមិនពិត?

( គេវិនិច្ឆ័យមនុស្សទៅលើទង្វើ ពុំមែនត្រឹមតែសម្តីនោះទេ)

អត្ថបបដកស្រង់ពី : http://dharmaoflife.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s